Periodika

Země Sovětů: časopis Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem
Zemědělec: odborná příloha Agrárních novin
Zemědělská jednota: časopis Zemědělské jednoty československé republiky, věnovaný šíření zemědělského pokroku a hájení zemědělských zájmů
Zemědělské zprávy: úřední věstník Českého odboru zemědělské rady pro království české
Zemědělský pokrok: časopis pro veškeré obory zemědělské výroby
Zemědělský pokrok: měsíční zprávy pro zemědělskou praksi ze zemědělského výzkumnictví, školství, poradnictví a zvelebovací služby zemědělské
Zemědělský zpravodaj Poorlicka /orgán Okres. poradního sboru Zemědělského pro polit. okres Rychnov n. Kn.
Zemledel'českaja gazeta: izdavajemaja po Vysočajšemu poveleniju
Zentralblatt des Deutschen Landwirtschaftsrates und der Preußischen Hauptlandwirtschaftskammer
Zentralblatt für die Kunstdünger-Industrie: Fach- und Anzeigenblatt für Fabrikation, Handel und Export von Düngemitteln aller Art
Zentralblatt für Landwirtschaft /herausgegeben von der Deutschen landwirtschaftagesellschaft für die Markgrafschaft Mähren
Ziemniak Polski: Kwartalnik Instytutu ziemniaka
Zpravodaj AGRObase: Informační noviny Agrární komory České republiky
Zpravodaj Českého zahrádkářského svazu
Zpravodaj ČSCHMS: časopis Českého svazu chovatelů masného skotu Praha
Zpravodaj ochrany lesa
Zpravodaj Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých
Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR
Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie
Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research
Züchtungskunde
Życie Gospodarcze
Žemes úkio mokslai = Agricultural Sciences = Selskochozjajstvennaja nauka
Živa
Životnovadni nauki = Journal of Animal Science